თბილისი ,საქართველო — 2020
წინანდალი, საქართველ — 2018
ყაზბეგი, საქართველო — 2020
ყაზბეგი, საქართველო — 2020
წინანდალი, საქართველ — 2018
ყაზბეგი, საქართველო — 2020
კახეთი, საქართველო — 2020
აბუ-დაბი, საამიროები — 2005
ქარელი, საქართველო — 2020
კიკეთი, საქართველო — 2020
თბილისი, საქართველო — 2019
კახეთი, საქართველო — 2020
თბილისი, საქართველო — 2018
თბილისი, საქართველო — 2018
კანზასი, აშშ — 2020
თბილისი, საქართველო — 2020
გუდაური, საქართველო — 2020
თბილისი, საქართველო — 2018
თბილისი, საქართველო — 2018
თბილისი, საქართველო — 2020
თბილისი, საქართველო — 2020
საგურამო, საქართველო — 2020
თბილისი, საქართველო — 2017
ნიუ-იორკი, აშშ — 2011
ნიუ-იორკი, აშშ — 2009
თბილისი, საქართველო — 2019

და თითოეულ პროექტს აღვიქვამთ, როგორც გარემოში დადებითი ცვლილების შეტანის შესაძლებლობას.

15
დასრულებულიინდივიდუალური პროექტი
20
მიმდინარეპროექტი
7
პროექტიმთელი მსოფლიოს მასშტაბით