წინანდალი, საქართველ — 2018
ზანზიბარი — 2025
ბათუმი, საქართველო — 2023
სოჭი, რუსეთი — 2023
თბილისი, საქართველო — 2023
გონიო, საქართველო — 2022

და თითოეულ პროექტს აღვიქვამთ, როგორც გარემოში დადებითი ცვლილების შეტანის შესაძლებლობას