ავსტრალია,მორეტონბეი — 2021
თბილისი, საქართველო — 2017
თბილისი, საქართველო — 2020
საგურამო, საქართველო — 2020
თბილისი, საქართველო — 2018
კახეთი, საქართველო — 2020
თბილისი, საქართველო — 2018
თბილისი, საქართველო — 2020
კანზასი, აშშ — 2020
გუდაური, საქართველო — 2020
ნიუ-იორკი, აშშ — 2011
თბილისი, საქართველო — 2020

და თითოეულ პროექტს აღვიქვამთ, როგორც გარემოში დადებითი ცვლილების შეტანის შესაძლებლობას