ავსტრალია,მორეტონბეი — 2021
ნიუ-იორკი — 2021

და თითოეულ პროექტს აღვიქვამთ, როგორც გარემოში დადებითი ცვლილების შეტანის შესაძლებლობას