თბილისი, საქართველო — 2020
ყაზბეგი, საქართველო — 2020
აბუ-დაბი — 2023
ბათუმი, საქართველო — 2023
თბილისი, საქართველო — 2023
ყაზბეგი, საქართველო — 2020
ბათუმი, საქართველო — 2023
დუბაი — 2023
თბილისი, საქართველო — 2018
დოჰა, კატარი — 2022
წალკა, საქართველო — 2021

და თითოეულ პროექტს აღვიქვამთ, როგორც გარემოში დადებითი ცვლილების შეტანის შესაძლებლობას