თბილისი ,საქართველო — 2020
წინანდალი, საქართველ — 2018
ყაზბეგი, საქართველო — 2020
ყაზბეგი, საქართველო — 2020
წინანდალი, საქართველ — 2018
ყაზბეგი, საქართველო — 2020
კახეთი, საქართველო — 2020
თბილისი, საქართველო — 2018

და თითოეულ პროექტს აღვიქვამთ, როგორც გარემოში დადებითი ცვლილების შეტანის შესაძლებლობას