“სპექტრუმი” გთავაზობთ მშენებლობის სრულ მომსახურებას, რომელიც ითვალისწინებს დამკვეთთან შეთანხმებული პროექტის მოთხოვნებს, პროექტის მიზნებს, ბიუჯეტს, მაღალ ხარისხს და ვადებს.

ჩვენი მრავალწლიანი საერთაშორისო გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს ვაქციოთ არქიტექტურული კონცეფცია წარმატებულ პროექტად. 

გთავაზობთ მშენებლობის და პროექტის მართვის მომსახურებას კვალიფიციურ ოსტატების ჩართულობით, რათა გადავაჭარბოთ მოსალოდნელ შედეგებს და მუდმივად განვახორციელოთ ხარისხით გამორჩეული პროექტები.

სამშენებლო მომსახურება მოიცავს:

+ ინფრასტრუქტურა
+ კონსტრუქციული სამუშაოები
+ სარემონტო სამუშაოები
+ ხარისხის კონტროლი
+ მშენებლობის ლოჯისტიკური მომსახურეობა

თავდაპირველად გამოქვეყნდა: 07.05.2020
4
დასრულებულიმშენებლობის პროექტი
3
მიმდინარემშენებლობის პროექტი
4
ლოკაციამსოფლიოს გარშემო